Belangstellingsformulier

Met het onderstaande formulier kunt u zich opgeven als belangstellende voor het lidmaatschap van ons koor. Vanwege de grote belangstelling is er op dit moment echter voor alle stemgroepen een wachtlijst ingesteld. Voor alten is de wachtlijst zelfs gesloten.

Als er weer ruimte vrijkomt in een stemgroep, dan nodigen wij u uit voor een oriënterend bezoek op onze repetitieavond om kennis te maken met de overige koorleden en de dirigent.

Het invullen van het onderstaande formulier verplicht u tot niets en geeft alleen aan dat u interesse hebt om eventueel deel uit te maken van ons koor.

SopraanTenorBas

In onze Privacy verklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.